Danderyds mest anlitade mäklareDjursholm | Stocksund | Danderyd | Enebyberg

Angarnsvägen 5A Åbyholm


"Buy land, they're not making it anymore." Mark Twain
Typ: Tomt
Tomtareal: 4 000 kvm
Pris: 21 500 000 kr

Magnus Engdahl

Ansvarig mäklare

Bilder


 Angarnsvägen 5A
 Angarnsvägen 5A
 Angarnsvägen 5A
 Angarnsvägen 5A
 Angarnsvägen 5A
 Angarnsvägen 5A
 Angarnsvägen 5A
 Angarnsvägen 5A
 Angarnsvägen 5A
Tomtkarta fr förrättning Angarnsvägen 5A

Tomtkarta fr förrättning

Planritning


Karta


Beskrivning


Välkommen till Åbyholm och denna tomt om ca 4000 m2 med laga-kraft-vunnen detaljplan som medger byggnation av 14 radhus eller 5 villatomter.

Detaljplanen tillåter friliggande småhus där minsta fastighetsstorlek är 700 kvm och största möjliga byggnadsarea 160 kvm för huvudbyggnad och 50 kvm för komplementbyggnad. Vill man hellre bygga radhus/kedjehus är största byggnadsarea 25% av fastighetsarean inom egenskapsområdet. Endast friliggande småhus och/eller rad/kedjehus.

Vallentuna är en kommun med rik historia och underbar natur. Här finns arkeologiska skatter och historiska platser, såsom Vallentuna kyrka, och runstenar som berättar om forntida liv. Samtidigt investerar kommunen kraftfullt i modern infrastruktur och lokalt näringsliv.

För barnfamiljer erbjuder Vallentuna högkvalitativ utbildning och barnomsorg med flera välrenommerade skolor där unga ges de bästa förutsättningarna att växa och utvecklas i en trygg och stimulerande miljö.

Utmärkta kommunikationsanslutningar till Stockholm och närliggande städer. Du kan enkelt pendla till jobbet i Stockholm med tåg eller buss, och du har även tillgång till ett vägnät som gör det enkelt att ta sig runt i regionen.

ÅBY Fastigheter AB som nu överlåts är lagfaren ägare till VALLENTUNA-ÅBY 1:14 och VALLENTUNA-ÅBY 1:23. På tomten står en byggnad, uppförd 1908, som förnärvarande är uthyrd med en årshyra om 240.000 kr plus moms.

Vår tolkning av detaljplanen:
e1=För friliggande småhus är minsta fastighetsstorlek 700 kvm och största möjliga byggnadsarea 160 kvm för huvudbyggnad och 50 kvm för komplementbyggnad
e4=För radhus/kedjehus är största byggnadsarea 25 % av fastighetsarean inom egenskapsområdet.
f3=Endast friliggande småhus och/eller rad/kedjehus
m1=Bostäder ska utformas så att gällande riktvärden för buller uppnås i enlighet med rådande riktvärden för när planarbetet påbörjades.
a2=Genomförandetiden är 8 år och påbörjas 2 år efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. Om utbyggnaden av vatten, avlopp och vägar är klart innan två år passerat från laga kraft datum kan bygglov prövas tidigare.
Nockhöjd: 8


Kort video här:
https://www.youtube.com/watch?v=mc4frGgb-uc

Byggnadssätt


Vatten/avlopp
Kommunalt vatten, Kommunalt avlopp.

Tomten


Tomtarea: 4000 kvm.

Ekonomi


Typkod: 210, Småhusenhet, tomtmark

Inskrivningar / Planbestämmelser

Planbestämmelser:
Detaljplan (2020-11-09)
Gemensamhetsanläggningar:
Gemensamhetsanläggning: Vallentuna Vallentuna-Åby GA:3

Intresseanmälan


Läs mer